Biografia

amadesbiografiaAconseguir objectivitat i equanimitat tractant-se d’una biografia és sempre difícil. Un excés de passió o de fredor a l’hora de fer un judici i descriure el recorregut vital i si mes no intel·lectual d’una persona pot induir a errors desafortunats. Aquesta situació genera, si més no, certa inquietud en tots els qui accepten narrar la vida d’altres, ja que trobar el nord que permeti esbrinar, interpretar i explicar de forma correcta el personatge, arriba a convertir-se en autèntica obsessió.En l’àmbit de les biografies no existeixen fórmules miraculoses que permetin al biògraf moure’s amb facilitat i en deixin intactes el prestigi i l’honorabilitat intel·lectual. D’una figura com la de Joan Amades i Gelats, canonitzada per uns i condemnada per altres, és compromès de parlar-ne i això facilita, en gran manera, l’aparició de síndromes en els seus biògrafs.

La seva dedicació i la fe en la cultura tradicional i popular de Catalunya el van impulsar a emprendre una obra gegantina que, com tota producció humana, va tenir errades i encerts: bominum est errare; tant la seva producció com els mètodes utilitzats han estat fortament contestats, i s’ha arribat, fins i tot, al descrèdit. La creació és sempre una construcció força personal, realitzada des d’una òptica i posició ideològica determinada. Per això aquesta biografia és una lectura de la vida i l’obra de Joan Amades, conscient del fet que n’existeixen d’altres.

Avui, malgrat que Joan Amades és figura viva i present en la nostra societat, ens manca una investigació que ens mostri l’home i la seva obra en totes les dimensions. Aquest és el nostre objectiu: apropar-nos al seu recorregut existencial, als interessos científics… La tasca ha estat complexa per la urgència amb què hem hagut de fer l’estudi així com per les dificultats que han sorgit al llarg del treball de recerca. Malgrat això, hem volgut incorporar el major nombre de textos per il·lustrar la feina que va dur a terme Joan Amades.

En el camp de la metodologia, hem de dir que el criteri que hem adoptat per organitzar el nostre discurs ha estat el cronològic o genètic enfront d’altres (vg. l’ideològic i/o temàtic). Aquesta postura l’hem presa quan hem comprovat que encara no existeix cap biografia sencera sobre ell. Encara que el discurs ha quedat estructurat a partir d’aquesta constant, no hem renunciat a d’altres. Els períodes i les xifres són aproximats. Tan sols volen ser indicatius. En la transcripció de les fonts s’ha respectat l’ortografia i els girs lingüístics originals.

Nota: L’autoria de la biografia és de Lluís Calvo i Calvo, va ser publicada l’any 1990 a El món de Joan Amades, llibre-catàleg editat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya amb motiu del centenari del naixement del folklorista.