CorpusButxaca 2020

Dia 1 de juny de 2020 – 18:30h

__

Dia 4 de juny de 2020- 18:30h

__

Dia 8 de juny de 2020- 18:30h

__

Dia 10 de juny de 2020- 18:30h

__

Dia 11 de juny de 2020- 12:00h

__

Dia 11 juny de 2020 – 18:30h

__

Dia 12 de juny de 2020- 18:30h

__

Dia 13 de juny de 2020- 18:30h