Joan Amades i l’Esperanto


Joan Amades i l’Esperanto por vilawebtvpublicat el 26/01/16

L’Associació Catalana d’Esperanto dedica una xerrada a la figura del folklorista

i esperantista català Joan Amades.