AL PRINCIPI FOU EL GEST

AL PRINCIPI FOU EL GEST . Joan Amades i la comunicació no verbal
Manuel Delgado

1. Vers una etnografia del llenguatge corporal

Resulta certament difícil dir alguna cosa nova a propòsit d’una figura com la de Joan Amades. Glossada, comentada, afalagada fins la mitificació, però també no poques vegades qüestionada, àdhuc menyspreada, sembla compromès intentar aprofundir o ampliar el repertori de consideracions tan elogioses com crítiques que ha merescut la seva obra. No es veu que es pugui afegir gaire cosa ni a l’hora de fer l’elogi de la seva extraordinària aportació a la recerca de camp o arxivística en matèria de cultura popular i tradicional, ni tampoc pel que fa a subratllar en un sentit menysvaloratiu, la seva manca de rigor i les abundants llacunes metodològiques que afecten la seva feina. …