Articles i separates

1925 163

“El ball de les gitanes”. Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnoloia i Prehistoria, Vol. III, 29 pag. Barcelona, 1925, Il.lustrat. Amb notació musical.                                   

164
“Del teatre popular” Butlletí del CEC núm. 367. Barcelona, 1925. 27 pag. Il.lustrat. Textos de Romanços.

1926 165
“Supervivencies de danses primitives”. Butlletí de l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistoria, 1926. Barcelona, 1926. 26 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.

166
“Vocabulari de la pesca”. ( En col.laboració amb E. Roig) BDC XIV. Barcelona, 1926. 88 pag. Il.lustrat.
Conté definicions d’un miler de termes, 23 refranys sobre el tema de la pesca i algunes cançons populars.

167
“Vocabulari de l’art de la navegació i de la pesca”. ( En col.laboració amb E. Roig) BDC XII. Barcelona, 1926. Il.lustrat.

1927  168
“Éssers fantastics”. BDC,  XV. Barcelona, 1927, 79 pag. Il.lustrat.
Índex: L’aloja. La bruixa. Els encantats. El follet. El pare llop. El maneiró. Els gegants. El simiot. El diable. Els dracs. El basilisc. La sirena . Els nitus.

1929   169
“El culte a la pedra”. BDC, XVII. Barcelona, 1929. 8 pag.
Involucrat en el PC III.

1930  170
Astronomia i meteorologia popular. BDC, VIII. Barcelona, 1930. 132 pag. Il.lustrat. És un vocabulari de termes astronomics i meteorologics segons la tradició popular.

171
“Balls populars del Valles”. La Comarca del Valles (Vol. I de la Biblioteca d’Estudis Comarcals, editat per la Casa del Valles). Barcelona, 1930. 22 p`g. Il.lustrat. Amb notació musical.
Inclou grafics de la coreografia.

1931  172
“Les danses guerrieres de la Catalogne” Revista Folklore. British Folklore Society. Londres, 1931.

1932  173
“La cornamusa a Catalunya” Revista musical catalana. Barcelona, 1932. 17 pag.

174
“La Patum de Berga”. Butlletí dels museus d’art de Barcelona. Barcelona, 1932. 16 pag. Il.lustrat.
Existeix un extret d’aquest article que fou publicat en un programa que es va fer al poble Espanyol amb motiu d’una representació extraordinaria de la  Patum.

175
“Vocabulari dels pastors”. BDC, XIX. Barcelona, 1932. 207 pag. Il.lustrat. Amb notació musical. Bibliografia.

1933  176
“El Ball d’en Serrallonga a Gracia”. Mai enrere núm. 101. (Butlletí del Club Excursionista de Gracia). Barcelona, 1933. 19 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Descripció del ball.

177
“Ciutats de llegenda”. Butlletí del CEC núm. 457. Barcelona, 1933. 11 pag.

178
“Proverbis originats en la representació popular de la Passió”. Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Vol. XV núm. 4. Barcelona, 1933.

179
“Tradició dels jueus a Catalunya”. Butlletí del CEC, núm. 461. Barcelona, 1933. 11 pag.

1934  180
“Barcelona, ciutat de les voltes” Butlletí del CEC, núm. 474-475. Barcelona, 1934. 17 pag.. Il.lustrat.

181
“Jocs de paraules”. Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Vol. XVI., núm. 6. Barcelona 1934.

182
“El sol en el folklore”. (Cosmografia popular). Heliofila, butlletí dels “Amics del sol”. Barcelona, 1934. 8 pag.

183
“Vocabulari dels vells oficis de transport i llurs derivats”. BDC, XXII. Barcelona, 1934. 180 pag.
Bibliografia

1935  184
“Calamburs”. Butlletí del Diccionari de la Llengua Catalana. Vol. XVII, núm. 5. Barcelona, 1935.

185
“El foc i la llum a pages”. Butlletí de l’Agrupació Excursionista Tagamanent. Barcelona, 1935. 36 pag.
Treball premiat en el 4t. Concurs de la “Masia Catalana”, organitzat per l’Agrupació Excursionista Tagamanent.
Tirada a part amb el títol de La tradició dels llums de ganxo (1935)
(Fitxa núm. 054)

186
“Carrerons i placetes de Barcelona  que no passen” Butlletí del CEC, núm. 488-489. Barcelona, 1935. 18 pag.

1936  187
“Costums muntanyencs”. Butlletí del CEC, núm.496. Barcelona, 1936. 13 pag..
Índex: Naixement. Noces. Mort.

1938   188
“La sardana”. Article publicat en un fulletó de propaganda de les “Edicions del Comissariat de propaganda de la Generalitat de Catalunya”. Barcelona, 1938. (En frances).

189
“Usos i costums de Gracia”. Mai enrere. (Butlletí del Club Excursionista de Gracia). Barcelona, 1938. 98 pag.
Tirada a part amb el títol de Tradicions de Gracia (1950) (Fitxa núm. 101)

1941  190

“Mitologia megalítica”. Ampurias. Vol. III Barcelona, 1941. 22 pag.
Involucrat en el PC III.

1946  191
“La cova del fra Garí”. Barcelona, 1946. 16 pag.
Extret del llibre Montserrat, tradicions i llegendes (1935) (Fitxa núm. 047).

192
“Música de pessebre”. Barcelona, 1946. 19 pag. Il.lustrat.
Extret del llibre El Pessebre (1946) (Fitxa núm.083)

193
“Refranyer montserratí”. Barcelona, 1946. 18 pag.
Extret del llibre Montserrat, tradicions i llegendes (1935) (Fitxa núm.047).

1947  194
“Bibliografia de la cançó popular de Nadal”. Barcelona, 1947. 25 pag.
Extret del llibre El Pessebre (1946) (Fitxa núm. 083).

195
“Les faules d’Isop”. Girona, 1947. 82 pag.
Extret del llibre Xilografies gironines (1947) (Fitxa núm. 091).

196
“Els goigs i les caramelles”. Barcelona,1947. 40 pag.
Il.lustrat. Amb facsímils. Amb notació musical.
Extret del llibre Imatgeria popular catalana. Els goigs (1948) (Fitxa núm. 094)

197
“La música dels goigs”. Barcelona, 1947. 48 pag. Il.lustrat. Amb facsímils. Amb notació musical.
Extret del llibre Imatgeria popular catalana. Els goigs (1948) (Fitxa núm. 094).

198
“Nadal vuitcentista a Barcelona” Revista Antologia dels Fets, les Idees i els Homesd’Occident, núm. 8. Barcelona, 1947.

1948   199
“Comentaris sobre romanços”. Girona, 1948. 58 pag. Il.lustrat.
Extret del llibre Xilografies gironines (1947) (Fitxa núm. 091).

1949  200
“Jocs de dits”. Madrid, 1949. 29 pag.
Extret de Selecta de trabajos en homenaje a D. Luís de Hoyos Saínz.

1950  201
“Comentarios de novelística popular”. RDTP, Vol. VI. Cuaderno I. Madrid, 1950, 12 pag. Traducció d’una part del proleg del FC, I.

202
“El juego de la oca”. Bibliofilia. Vol. III. Ed. Castalia. Valencia, 1950. 19 pag.
Sis jocs de la oca, un d’ells desplegable.

203
“Tradicions i goigs de Sant Gauderic”. Tramontane, núm. 326. Peroinya, 1950. 11 pag. Il.lustrat.

1951  204
“Auques i al.leluies” Bibliofília Vol. V. Ed. Castalia. Valencia, 1951. 21 pag. Il.lustrat.

205
Piedras de virtud. RDTP, Vol. VII. Cuaderno, 1. Madrid, 1951. 47 pag.
Índex: Piedras de virtud. La piedra de mayo. Piedras fecundantes. Piedras de procedencia animal. Piedras con propiedades medicinales.piedras en general. Piedras de otras virtudes.

1952  206
“Folklore catalano. Roma e la tradizione catalana”. Revista Folklore. R. Rieronti e Figli. Napols, 1952. 19 pag.

207
“Imitació dels sons”. Anales del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo. Vol. V. Mendoza, 1952. 40 pag.
Índex: Imitació dels sons. Fresses i sorolls de la natura. Crits i veus dels animals. Fresses produides pel cos huma. Els sons dels instruments. Sorolls i fresses produits per objectes i coses materials.

208
“Litocultura”. Douro litoral. Serie V, núm. 5-6. Tipografia Simoes López. Porto, 1952. 16 pag. Involucrat en el FC, III.

209
“El mito de la fiera malvada”. RDTP, Vol II, Cuaderno 1. Madrid, 1952, 27 pag. Il.lustrat. Bibliografia.

210
“Termes sense significat”. Volumen de homenaje a Fritz Krüger. Vol. I. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 1952. 37 pag. Estudi lexicografic.

1953  211
“El ball de Torrent”. Anales de cultura valenciana. Valencia, 1953. 23 pag. Il.lustrat. Bibliografia.

212
“Les branches et palmes decorées du dimanche des rameaux en Catalogne”. Arts etTraditions Populaires. París, 1953. 8 pag. Il.lustrat.

213
“Calendarios de analfabetos”. RDTP, Vol. IX, Cuaderno 3. Madrid, 1953. 50 pag. Il.lustrat.
Índex: El cálculo del tiempo por medio de megalitos. La “fusta dels diumenge” (Calendario semanal). Calendarios cuaresmales. Aleluyas calendáricas.

214
“El diable”, Zephyrus, núm. IV (Volumen en homenaje a César Morán). Salamanca, 1953. 15 pag. Il.lustrat.

215
“Lenguaje del caminante”. Tradición, revista peruana de cultura, Ano III, Vol. C, núm. 12-14. Cuzco (Perú), 1953. 15 pag. Il.lustrat.
Relació dels senyals que posaven a les cases els mendicants per a orientar-se mútuament sobre el tracte de llurs habitants.

1954   216
“El ball dels diables” Boletín de la Biblioteca Museo Balaguer, núm. 2. Vilanova i la Geltrú, 1954. 13 pag. Il.lustrat.

217
“Dances and songs of the Pyrenean Shepherds”. Journal of the International MusicCouncil, Vol. VI 1954. 3 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.

218
“Figures del pessebre desaparegudes”. Butlletí de la Asociación de pesebristas de Barcelona, núm. V. Barcelona, 1954. 8 pag.

219
“Los Gozos”. Bibliofilia, Vol. VIII. Valencia, 1954. 24 pag. Il.lustrat.
Extret del llibre Imatgeria popular catalana. Els goigs (1948) (Fitxa núm. 094).

220
“La leyenda de Jauja”. Folklore Americano Lima, 1954. 18 pag. Il.lustrat.

221
“La leyenda de la aldea sumergida en Cataluna”. Tradición. Ano V. Vol. VII, núm. 16-18. Cuzco (Perú), 1954. 21pag.

222
“Mitologia espeleológica”. Lares. Anno XX, Fasc. III-IV. L. Olschki. Florencia, 1954. 21 pag.

223
“Musique de pessebre”. Tramontane. Any 38, núm. 373. Perpinya, 1954. 9 pag.

224
“Rito de construzione di una barca”. L’arte tipografica. Napols, 1954. 5 pag.
Extret del llibre Etnografia e Folklore della mare.

1955  225
“Las danzas de espada y de palos en Catalunya, Baleares y Valencia”. Anuario musical, Vol. 10. Barcelona, 1955. 27 pag.

226
Goigs, romanços, estampes i auques de Sant Vicenç Ferrer. Anals del Centre de Cultura
Valenciana, Valencia, 1955. 54 pag. Il.lustrat.

227
“Imágenes marianas de los Pirineos Orientales”. RDTP. Vol. XI. Cuadernos I-II-III. Madrid, 1955.

228
“Maternitat dels vegetals”. Doturo Litoral núm. 7-8. Sexta serie. Porto, 1955. 15 pag. Involucrat, en part, en el FC, III

229
“Ritos primitivos de siembra”. La Habana, 1955. 18 pag. Il.lustrat. Amb notació musical i esquemes.
Extret de Miscelanea de estudios dedicada al Dr. Fernando Ortiz.

1956  230
“Cultura marinera”. Douro Litoral, núm. 7-8. Serie setena. Porto, 1956. 15 pag.
Índex: Ritus de consrucció naval. Genis de la mar. La bruixeria i el mar. Impressions del tracte amb els pescadors.

231
“La cuna en Cataluna”. RDTP, Vol. XII, Cuaderno IV. Madrid, 1956.
Involucrat en el FC, III.

232
“El gest a Catalunya”. Anales del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo. Vol. VI. Mendoza, 1956. 60 pag. Amb fotografies.

233
“Morfologia del cuento folklórico hispánico”. Folklore de Américas. Universidad de Miami, Ralph Steelbooks. Miami, 1956. Vol. XVI, núm. 2. 31 pag.

234
“Rondalles de mai acabar”. Argensola, Vol. VII, núm. 25. 1956. 15 pag.

235
“El Santo Graal en la leyenda catalana”. Revista del Centro de Lectura de Reus, núm. de març de 1956. Reus, 19564 pag.

236
“Tradiciones de castillos tarraconenses”. Revista del Centro de Lectura de Reus.Núm. 45. Reus, 1956. 3 pag.

237
“Un aspecte de la influencia de la cultura Catalana a Sardenya”. Extret de les actes del “VI Congreso nazionalle delle tradizione popolari”. VI Leo Olschki. Florencia, 1956.
3 pag.

238
“El viaje al infierno. (Contribución a los estudios universales del cuento)” Revista del Centro de Lectura de Reus, 4a epoca, núm. 54-55. Reus, 1956-1957.

1957  239
“Brujas y brujos”. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, núm. 31. Vol. En homenaje a Constantino Cabal. Oviedo, 1957. 26 pag.
Índex: Brujas y brujos, para un estudio sobre la analogías y diferencias entre las brujas asturianas y catalanas. El ente. La iniciaicón. Las asambleas (Los aquelarres). Las transformaciones. Las actividades.

240
“Cuentos del rey Salomón. (Contribución a los estudios universales del cuento)”.Revista del Centro de Lectura de Reus, 4a epoca, núm. 59-61-62. Reus, 1957. 11 pag.

241
“La danza de las cintas en Cataluna”. Anuario musical del Instituto Espanol deMusicología. Vol. XII. Barcelona, 1957. Il.lustrat.. Amb notació musical.

242
“Las estampas”. Bibliofilia. Vol. IX. Valencia, 1957.  23 pag.

243
“Los ogros infantiles. RDTP. Vol. XIII. Cuaderno III. Madrid, 1957. 31 pag.
Involucrat en el FC, III.

244
El pecador regenerado y el viejo rejuvenecido. (Contribución a los estudios universales del cuento), Revista del Centro de Lectura de Reus. 4a  epoca, núm 57. Reus. 7 pag.

1958  245
“Cartas del cielo”. RDTP. Vol. XIV. Cuadernos 1-2. Madrid, 1958. 12pag.ç
Comentaris sobre cartes procedents del cel, recollides de la literatura de canya i cordill.

246
“Danses rituals d’iniciació”. Extret de Miscelánea en homenaje a Monsenor HigínioAngles. Vol. I. Barcelon, 1958-1961. 17 pag. Il.lustrat. Amb grafics. Bibliografia.

248
“El hombre de las nieves pirenaico”. RDTP. Vol. XIV. Cuaderno III. Madrid, 1958. 11pag.

249
“Rondalles il.lustrades. (Contribució als estudis universals de la rondalla)” Anales del Centro de Cultura Valenciana. Valencia, 1958. 28pag. Il.lustrat.

1959  250
“Cançons funeraries” Extret de Volumen en homenaje al Dr. Mendes Correa. Impremta portuguesa. Porto, 1959. 20 pag.
Literatura de canya i cordill.

251
“El habla sin significado y la poesia popular disparatada”.RDPT, Vol. XV, cuaderno 3. Madrid, 1959. 17 pag.

252
“Los restos de ritos de iniciación en el cuento”. Extret de les actes del “Coloquio de estudios etnográficos, Doctor José Leite de Vasconcelos”. Vol I. Porto, 1959. 6 pag.

1960  253
“El cuento y la literatura de cordel. (Contribución a los estudios universales del cuento)”. Revista del Centro de Lectura de Reus. 4a epoca, núm. 77-101. Reus, 1960.
Índex: Ciclo del grillo y del león. Ciclo del gato y los ratones. Ciclo de la pulga. Ciclo del caracol. Ciclo del conejo.

254
“Danzas mágicas femeninas”. Extret de les actes del “Coloquio de etudos etnográficcos, Dr. José Leite de Vasconcelos”, Vol. III. Porto, 1960. 13 pag.

1962  255
“Legendario colombiano”. Revista del Centro de Lectura de Reus. 4a epoca, núm 112-120. Reus, 1962. 21 pag.
Extret de “Colom a la tradició catalana” (Fitxa n´m. 344).

256
El testamento de animales en la tradición catalana. RDTP. Vol. XVIII, cuadernos 3-4. Madrid, 1962. 54 pag.
Literatura de canya i cordill.

257
“Vocabulari d’indústries tradicionals”. Anales de Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo. Vol. VIII. Mendoza. 1962. 47 pag.
Vocabularis del guixaire i el baretaire.

1963  258
“Prácticas mágicas para provocar la lluvia”.
Extret de les actes del “Congreso de etnografía y folklore”, promovido por la Cámara Municipal de Braga, junio, 1956. Vol. I. Lisboa, 1963. 11pag.

1964  259
“Etnología musical”. RDTP, Vol. XX, quaderns 1-2. Madrid, 1964, 86 pag.

1966  260
“Testamentos de Cristo”. RDTP, Vol. XXII, quaderns 1-2. Madrid, 1966. 7 pag.
Literatura de canya i cordill.

1974  261
“El Folklore a Catalunya”. Miscel.lania barcinonensia. Barcelona, 1974. 53 pag.
Treball premiat en els Jocs Florals de Barcelona.