2010. Bous De Mort El Corre de Bou de Cardona i La Cultura Popular Taurina De Catalunya

bousdemortAutor: Jofre Padullés

Col·lecció: L’Agulla, sèrie gran

ISBN:  978-84-15248-02-6

 

L’eix fonamental d’aquest treball el constitueix la celebració centenaria del Corre de Bou de Cardona, alhora que ens ofereix una panoràmica general de la cultura popular taurina de Catalunya. El lloc central l’ocupen les categories relatives a la tradició i la modernitat, a partir de les quals es ressegueixen questions clau com ara l’aparició del toreig professional i la correguda de bous [corrida) comercial, o les transformacions dels espais de celebració.