Joan Amades – 131 anys

Joan Amades i Gelats, Barcelona 23 de juliol de 1890.

Avui, doncs, es compleixen cent trenta-un anys del seu naixement.

Destacat etnòleg i folklorista autodidacta, és considerat un referent en la seva disciplina tant a Catalunya com internacionalment.

La seva dedicació i la fe en la cultura tradicional i popular de Catalunya el van impulsar a emprendre una obra gegantina que, com tota producció humana, va tenir errades i encerts: bominum est errare. La creació és sempre una construcció força personal, realitzada des d’una òptica i posició ideològica determinada.

Els seus escrits s’han convertit en font d’inspiració de moltes de les nostres manifestacions populars.

Avui, malgrat que Joan Amades és figura viva i present en la nostra societat, ens manca una investigació que ens mostri l’home i la seva obra en totes les dimensions.