El Pessebre. Passejada amb Joan Amades

El Pessebre. Passejada amb Joan Amades

Entenem per pessebre la representació plàstica i objectiva del naixement de Jesús mitjançant la disposició d’un país vist de manera panoràmica, dintre del qual se situen una diversitat de figures mòbils que es poden bellugar i alterar de lloc a gust del qui mena el pessebre.  Tota altra figuració de l’adveniment al món del Messies, representada en pintura, escultura, vidriera, baix relleu o qualsevulla altra manifestació artística que no reuneixi les condicions indicades, per nosaltres no pot ésser qualificada de pessebre i, per tant, cau fora del nostre interès i fora del tema del present treball.
(Introducció de Joan Amades del llibre “El Pessebre”)

 

Un any més torna la vista guiada pels pessebres de Ciutat Vella i Gràcia,
organitzada per l’Associació Joan Amades i l’Ajuntament de Barcelona.
••••••••••••••••

Per a participar és necessari inscriure's.

Inscripcions obertes a partir del 22-12-23 a les 8:00 h.
Prémer en el grup triat per a accedir al corresponent formulari d'inscripció.

Dia 27 de desembre de 2023

 

 

Grup 1: Gràcia, 27-12-23 a les 18h.

Grup 2: Ciutat Vella, 27-12-23 a les 18h.

••••••••••••••••

 

Dia 28 de desembre de 2023

 

 

Grup 3: Gràcia, 28-12-23 a les 18h,

Grup 4: Ciutat Vella, 28-12-23 a les 18h,