EL QUIXOT DELS IGNORANTS

El quixot dels ignorants. Aquesta exposició va ser produïda per l’Associació Cultural Joan Amades amb motiu de la celebració del 4art centenari del Quixot, a partir de materials i treballs que sobre el tema havia recollit Joan Amades.