Exposició “Ballar El Moro”

Ballar el moro és una activitat festiva ancestral que avui dia encara perdura en la
cultura de moltes poblacions, especialment les de parla catalana de la Mediterrània
occidental. L’exposició recupera de la memòria aquesta tradició i l’analitza a través de
diversos documents i fotografies entre els quals es barregen elements polítics,
religiosos, ètnics, socials i culturals.
L’exposició ha estat possible gràcies a les investigacions i textos de Raül Sanchis
Francés i a la coordinació entre l’Associació Cultural Joan Amades i el Museu
Etnològic de Barcelona. De la producció se n’ha fet càrrec l’Ajuntament de Barcelona i
ha rebut el suport del Departament de Filologia Catalana, la Universitat Rovira i Virgili
de Tarragona, la Diputació de Tarragona i les Cases de la Festa.