EL BALL DE SERRALLONGA

ballserrallongaAutor: Joan Amades. Edició a cura de Rosa Mas i Joan Menchón

Col·lecció: Biblioteca Joan Amades. Llegat Consol Mallofré

ISBN: 84-89936-50-1

 

 

Serrallonga i Amades és la síntesis del treball que realitzava Joan Amades i Gelat(1890-1959) en els darrers dies de la seva vida i de l’estudi posterior que n’han fet Rosa Mas i Corretgé i Joan Menchon i Bes.

Amades treballava, ja quasi cec, en l’estudi del Ball de Serrallonga al Rosselló. Havia reunit un gruix important de material sobre Serrallonga entre el qual destaquem els esborranys de l’autor, fotografies interessantíssimes de Mataró, Terrassa, Sabadell, Ripoll i Pardines, textos inèdits de Palau del Vidre i Balaternera Rosselló), Mataró i Altafulla, partitures, dibuixos, cançons o literatura de canya i cordill.

Rosa Mas i Joan Menchon han estudiat, interpretat i estructurat aquest llegat, tot complementant-lo amb un treball de recerca que apunta a través de la comparació les diverses versions del Ball que coneixem fins avui. El llibre té dues parts diferenciades, una primera que es dedica a l’edat de la qüestió amb una presentació històrica de Serrallonga i analitza el material recollit pel folklorista tenint sempre com a referència la seva obra publicada i la inèdita. En la segona dóna a conèixer tot el fons de materials inèdits representant-ne les transcripcions originals, que permetran als estudiosos poder establir criteris evolutius en la representació del Ball de Serrallonga.