EL QUIXOT DELS IGNORANTS

quixotllibreAutor: Joan Amades

Col·lecció: Biblioteca Joan Amades. Llegat Consol Mallofré

ISBN: 84-96294-20-X

 

 

El Quixot deIs ignorants de Joan Amades és un treball que I’any 1946 fou inclòs dins del llibre de Joan Givanell i Agustí Calvet Gaziel titulat Historia Gràfica de Cervantes y del Quijote. En aquella ocasió no figura el seu nom en els crèdits i la seva aportació esdevingué essencial per redactar el capítol anomenat El Quijote del pueblo.

De la ma de Xantal Grau i Antoni Serés, que han tingut cura de I’edició de I’obra, recuperem el text original inèdit en català. En I’estudi, Amades analitza el Quixot i el Sanxo Panza a partir d’objectes i documents de tradició popular com ara auques, cromos, ex-Iibris, guardes, lleixes, naips, patacons, rajoles, segells, titelles, ventalls …

Ens sorprendrà ara que hem celebrat el quart centenari de la publicació del clàssic universal de Miguel de Cervantes el ressò que tingué la commemoració de fa cent anys i els valors d’identitat que giraven a I’entorn dels personatges, així com tot allò que avui anomenem marxandatge.