Escrits inèdits

1922  306

Aplec de cançons populars de la comarca del Valles. 1922. Treball premiat a la ” IX Festa de la música catalana”. Involucrat, en part, en el FC, II.

307
El cançoner de la gran, 1922. Treball premiat a la “IX Festa de la música catalana”. Involucrat, en part, en el FC, II.

308
Cançoner vilanoví. 1922. Treball premiat a la “IX Festa de música catalana”. Involucrat, en part, en el FC, III.

309
Recull de cançons popular catalanes. 1922. Treball premiat a la “IX Festa de la música catalana”. Involucrat, en part, en el FC, II.

1923  310
Baladrers barcelonins. 1923. Treball premiat en el ” I Concurs de l’OCPC”. Involucrat, en part, en el FC, III.

311
Impressions els tractes amb els pescadors. 1923.

312
Tornades infantils. 1923. Treball premiat en el ” I Concurs de l’OCPC”. Involucrat, en part, en el FC, II.

1924  313

Balls populars del Rosselló. 1924. Treball premiat en el ” II Concurs de l’OCPC”: Involucrat, en part, en el CC. (Fitxa núm.098).

314
Crits i tornades típiques. 1924. Treball premiat en el ” II Concurs de l’OCPC”. Involucrat, en part, en la BTP.

315
Folklore barceloní. 1924. Treball premiat en el ” II Concurs de l’ OCPC”. Involucrat, en part, en el FC, III.

316
Maneres populars de fer música. 1924. Treball premiat en el ” II Concurs de l’OPC” Involucrat, en part, en el FC,II.

317
Música popular Valenciana. 1924. Treball premiat en el “II Concurs de l’ OPC” involucrat, en part, en el FC, II.

1925  318
Recull de textos de teatre de plaça. 1925. Inacabat. Havia de formar part d’una obra sobre teatre popular.

1926  319
Humils personatges llegendaris. 1926. Treball premiat en el ” I Concurs del llegendari popular de Catalunya” Involucrat en part, en el FC, III.

1927   320
Memoria de la missió per a la recerca de música popular instrumental, per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. 1927.

1928  321
Aplec de llegendes populars. 1928. Treball premiat en el ” III Concurs del llegendari popular de Catalunya”. Involucrat, en part, en el FC, I.

322
Crits, tocades i instruments populars. 1928. Elaborat per encarrec de l’ OCPC Involucrat, en part, en el FC, II.

323
Jocs infantils. 1928. Elaborat per encarrec de  l’OCPC . Involucrat, en part, en el FC, III

324
La llegenda i el proverbi. 1928. Treball premiat en el “II Concurs del llegendari popular de Catalunya” . Involucrat, en part, en el FC, I i altres obres.

325
Memoria de la missió per a la recerca de cançons feta per l’Emporda, per a l’obra del Cançoner Popular de Catalunya. 1928.

326
Memoria de la missió per a la recerca de música popular instrumental, per a l’obra del Cançoner Popular de Catalunya. 1928-1929.

327
Música de cornamusa. 1928-1929. Treball premiat en el “II Concurs de l’OCPC”. Involucrat, en part, en el FC, II.

1929  328
De la bíblia popular. 1929. Treball premiat en el ” III Concurs del llegendari popular de Catalunya”. Prevista la publicació.

329
Memoria de la missió per a la recerca de cançons populars per les contrades lleidatanes, per a l’obra del Cançoner Popular de Catalunya. 1929.

330
Proverbis llegendaris. 1929. Treball premiat en el ” III Concurs del llegendari popular de Catalunya”.

331
Recull de llegendes  catalanes. 1929. Treball premiat en el ” III Concurs del llegendari popular de Catalunya”. Involucrat, en part, en el FC, I.

1930  332
Els entremesos. 1930. Involucrat, en part, en el FC, II. Havia de constituir el 2n volum del Diccionari de la dansa, els entremesos i dels instruments de música i sonadors. (1936) (Fitxa núm. 060).

333
Estudis d’etnografia catalana. 1930. Treball premiat per l’Institut d’Estudis Catalans. Involucrat, en part, en el FC, i altres obres. Prevista  la publicació.

334
Els instruments populars de música. 1930. Involucrat, en part, en el FC, II. Havia de constituir el 3r Vol. Del Diccionari de la dansa, dels entremesos i dels instruments de música i sonadors. (1936). (Fitxa núm. 060).

335
Memoria de la missió per a la recerca de cançons per les contrades lleidatanes, per a l’obra del Cançoner Popular de Catalunya.. 1930.

336
Personatges de refrany. 1930.

337
Recull de termes del llenguatge vulgar barceloní. 1930.

1931  338
Cronica d’una missió per a la recerca de cançons i música popular per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. 1931

339
Cultura Infantil 1931. Involucrat, en part, en el FC, III.

340
Vells oficis que es perden . 1931. Treball premiat en els ” Jocs florals de les festes de la Mare de Déu de la Candela de Valls”. Conté els lexics dels oficis de: baster, teixidor a ma, boter, corder, passamaner, calcinaire, i llussador.

1932  341
Cronica de la missió per a la recerca de cançons a la frontera catalana d’Aragó, Ribera de Segre, les Garrigues, i la Baixa Segarra, per l’Obra  del Cançoner Popular de Catalunya. 1932

1933  342
La indústria casolana del teixit. 1933. Involucrat, en part, en el FCII

1937  343
Les nou veritats. 1937. Recull de les creences populars que formen “Les nous veritats del barquer”

1938  344
Colom en la tradició catalana 1938. Publicat , en part, amb el títol de ” Legendario Colombiano” ( 1962) (Fitxa núm. 255 )

345
Compare Llop i comare guilla. 1938. Involucrat, en part, en el FC, I.

346
Vocabulari del boter. 1938. En estat de proves d’impremta.

1939  347
Les claus. Creences i supersticions. 1939. Involucrat, en part, en el FC, II

348
Glosari de cognoms. 1939

349
Llatí d’apotecari. 1939. En publicació.

350
Llegenda aurea popular catalana. 1939. Inacabat.

351
Refranyer geografic. 1939.

352
El vestit típic. 1939. Publicat en castella amb el títol de Indumentaria tradicional ( 1939) (Fitxa núm. 080). Prevista la publicació.

353
Visita llegendaria al palau dels comtes-reis d’Aragó. 1939.

354
Vocabulari de l’esparter. 1939.

1940  355
Art endevinatori dels sabatots. 1940. Original en catala del treball inedit “Zapatonancia”. (Fitxa núm. 410).

356
Cognímia. Noms, cognoms i renoms. 1940. Recull de cognoms i llur origen popular.

357
Glossaris d’oficis tradicionals. 1940. Conté els lexics dels oficis de: serraller, fuster, barretaire, carboner, bosquerol, moliner, comediant i sabater.

358
Litolatria i litocultura. 1940. Involucrat, en part, en el FC, III.

359
Llibres  vells. 1940. Involucrat, en part, en el FC, III.

360
Els llibreters de vell. 1940. Involucrat, en part, en el FC, III.

361
Notes sobre teatre de plaça. 1940. Inacabat, havia de formar part d’una obra sobre teatre popular.

1941  362
Tradicions bíbliques populars. 1941.

1942  363
Glossari d’oficis tradicionals. 1942. Conté els lexics dels oficis de: guixaire, mestre de cases, esparter, paperaire i forner.

1943  365
La cara, espill de l’anima. Fisiognomancia tradicional. 1943.

366
Festes tradicionals de Barcelona. 1943.

368
Glosario del grabador de indianas. 1943.

369
Guía del museo de industrias y artes populares. 1943

370
Juguetes de plomo. 1943. Resum, castella de “Les figures de plom”. (Fitxa 367).

371
Masies de llegenda. 1943. Treball premiat en el “II Concurs de la Masia Catalana”. Involucrat, en part, en el FC. I.

372
Mitologia dels núvols. 1943.

373
Teatre de fil i canya. 1943. Inacabat. Havia de formar part d’una obra sobre teatre popular.

374
Teatre de sala i alcova. 1943. Inacabat. Havia de formar part d’una obr sobre teatre popular.

1944  375
Refranys Isopics. 1944

376
Rondalles curtes. 1944. Involucrat, en part, en el FC, I i altres obres.

1945  377
Auca dels arts i oficis, dels baladrers de Barcelona, de les carnestoltes, de la processó del Corpus, de la processó de Setmana Santa, de les besties, dels ocells, dels peixos, del sol i de la lluna, de les faules d’Isop i auqueta extravagant. 1945. Publicat en part, a Aucat de les faules d’Isop. Auca de les besties (1981) (Fitxa núm. 134) i a Auca dels Carnestoltes. Auca de la processó de Setmana Santa(1984). (Fitxa núm. 146).

378
Comentaris de rondallística romanica. 1945.

379
Sants protectors de la salut i de la feina. 1945.

1946  380
Glosario del alfarero. 1946.

1947  381
Xilografías gerundenses. 1947. Traducció al castella del llibre Xilografies gironines(1947-1948) (Fitxa núm. 091).

1952  382
Leyendas del call judaico. 1952. Traucció d’un extret de l’article “La tradició dels jueus a Catalunya”. (1933) (Fitxa núm. 179).

1954  383
Bibliografía folklórica catalana. 1954. En estat de proves d’impremta. És un treball de 39 pag. Que fou subvencionat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas i no s’arriba a publicar.
Conté títols de llibres ordenats segons els següents apartats: Generalidades. Miscelánea. Mitología y cuentos. Leyendas. Canciones. Paremiología. Lingüística. Dialectología. Varia. Costumbres históricas. Costumbres religiosas. Costumbres en general. Costumbres por poblaciones diversas. Costumbres de Carnaval. Costumbres de Semana Santa y Pascua. Costumbres de Navidad. Costumbres de Corpus. Costumbres varias. Costumbrs especiales. Costumbres en general.. jornadas de la vida. Técnica. Derecho consuetudinario. Juegos. Danzas. Teatro. Arte popular, l casa. Aret popular, indumentaria. Arte popular, imagineria. Arte popular varia. Biografía. Bibliografías. Creencias. Cuestionarios.

384
La cançó rítmica catalana.
Simbolisme de les danses catalanes.
Instruments populars de música a Catalunya. 1954.
Comunicacions presentades al ” Congrés de músics mediterrania”. Palerm. 1954.

385
La  canzone rítmica catalana. 1954. Traducció a l’italia de la “Cançó rítmica catalana” (Fitxa núm. 384).

386
El hecho folklórico. 1954. Comunicació presentada al “Congreso Internacional de Folklore”. Sao Paulo, Brasil.

387
Instrumenti di musica popolare in Catalogna. 1954. Traducció a l’italia d’ “Instruments populars de música de Catalunya”. (Fitxa núm. 384).

388
La música popular y la música tradicional. 1954. Comunicació presentada al “Festival Internacional de Danses”. Sao Paulo, Brasil.

389
Popular music and folkloric. 1954. Traducció a l’angles de “La música popular y la música tradicional”. (Fitxa núm. 388).

390
Qué se entiende por hecho folklórico. 1954. Comunicació presentada al “Congreso Internacional de Folklore”. Sao Paulo, Brasil.

391
Ritus de construcció naval a Catalunya. 1954. Comunicació presentada al “Congrés d’Etnografia de la Mar” de “Rito di una construzione di una barca”. 1954. (Fitxa núm 224).

392
La sardana. Historia i etnografia. 1954. Inacabat. Projecte molt incipient.

393
Simbolismo delle danse catalane. 1954. Traducció a l’italia de “Simbolisme de les danses catalanes. (Fitxa núm. 384).