Nota biogràfica de Joan Amades i Gelats

Joan Amades i Gelats (Barcelona, 23 de juliol de 1890 – Barcelona 17 de gener de 1959).

Destacat etnòleg i folklorista autodidacta, és considerat un referent en la seva disciplina tant a Catalunya com internacionalment.

Cap al  1915 començà la seva tasca recopiladora de materials etnogràfics amb la pretensió de preservar-los de la seva desaparició,  i amb l’esperança  que d’altres estudiosos els poguessin estudiar i interpretar posteriorment. Cançons, costums, festes, rondalles, danses, imatgeria festiva, contes, literatura de canya i cordill, oficis, etc. Cap  àmbit de la cultura popular i tradicional s’escapava  del seu interès i del seu estudi. Actualment, podem considerar aquest llegat  com una de les parts rellevants  de la memòria etnològica catalana.

La seva extraordinària capacitat en la recerca, en el treball de camp i en la producció escrita el converteixen en un autor únic. De l’extensa bibliografia destaquen: La biblioteca de tradicions populars (42 volums), Folklore de Catalunya (3 volums) i el Costumari català (5 volums).

Més enllà de la seva obra escrita, Amades és autor de referència absoluta per entendre el procés de reinvenció i recuperació  festiva que Catalunya va viure en l’època del postfranquisme i que encara perdura.