Obres publicades

1918 001

La núvia vella. Sense peu d’impremta. (Barcelona, 1918). 4 pag. Il.lustrat.
Cançó popular.

1925 002
La Kataluna popolkanto. (En col.laboració amb Jaume Grau Casas). Vinyals de Sarria, Barcelona, 1925. 29 pag. Amb notació musical.
Cançons populars traduides a l’esperanto.

1926 003
Recull de cançons populars de la comarca del Camp. Centre de Lectura de Reus. IV Certamen del Centre de Lectura de Reus, 1921. Vol.III. Reus, 1926. 241 pag.  Amb notació musical.

1930 004
La sardana. Omega. Col.lecció “Biblioteca la Sardana” núm.3. Barcelona, 1930. 180 pag. Il.lustrat.
Antecedents i evolució de la sardana.

1931 005
Costums populars de Barcelona. Centre Excursionista de Catalunya.  Barcelona, 1931. 257 pag. Il.lustrat.

006
Imatgeria popular catalana. Les auques. (En col.laboració amb J. Colomines i P. Vila). Orbis. Barcelona, 1931. 2 Vols. Vol. I: 198 pag. Vol. II: 100 facsímils.

Índex:
Vol. I:  Introducció. Els orígens de l’auca. Evolució de l’auca. Els auquers dels dos primers segles de l’auca.  Període d’or de les auques. La decadencia. Dibuixants, gravadors i versaires. Producció, expandiment i utilitat. Acabament.
Vol. II: 100 auques representatives sobre diversos temes.

1932 007
Les diades populars catalanes. Barcino. Enciclopedia “Catalunya”. Vols. 19, 21, 22, 23. Barcelona, 1932-1949. 4 Vols. Vol.: 176 pag. Vol. II: 200 pag. Vol. III: 215 pag. Vol. IV: 223 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Conté explicacions detallades de totes les diades populars catalanes ordenades segons el curs de l’any. Bibliografia.

008
Tradicions de la Seu de Barcelona. Hostench (Publicat pel CEC) Barcelona, 1932. 88 pag. Il.lustrat amb boixos i melodies.
Índex: La construcció. Elements i coses del temple. Les coses que hi ha passat. Costums: Els cossos sants. Les imatges. Les relíquies. Refranys i dites referents a la Seu i coses que s’hi relacionen. Gravats.

1933 009
Calendari de refranys. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. X. Barcelona, 1933. 115 pag. Il.lustrat.
Conté refranys propis del dia, la setmana, el mes, les estacions i l’any.

010
Castells de Catalunya. (En col.laboració amb Jeroni Martorell) Torres. Barcelona,1933. 23 pag. 2 Vols. Il.lustrat amb dibuixos i fotografies.
Vol. I: Castells i viles fortificades de Catalunya. (Per J. Martorell).
Vol. II: Histories populars dels castells. (Per J. Amades).
És una transcripció de la conferencia donada el primer de desembre de 1932 a l’estatge del Club Excursionista de Gracia.

011
Imatgeria popular catalana. Els soldats i altres papers de rengle. (En col.laboració amb J. Colomines i P. Vila). Orbis. Barcelona, 1933-1936. 2 Vols. Vol. I : 216 pag. Vol. II: 378 facsímils.
Vol. I: Els orígens dels fulls de soldats: Desviacions. Influencies. Estampació i acoloriment d’imatges: derivació als fulls de rengles. Els fulls de soldats en llur ambient historic. Festes reials, processons. Conclusió.
Vol. II: Facsímils representatius.

012
Jocs de paraules i jocs de memoria. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. VI. Barcelona, 1933. 97 pag. Il.lustrat.
Índex: Jocs de paraules (embarbussaments, rondalletes, jocs d’infants, llenguatge enigmatic, imitacions, calamburs, palíndroms, jocs de puntuació). Jocs de memoria.

013
El llenguatge de les besties i de les coses. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. I. Barcelona, 1933. 98 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Índex: Presentació. Davantal. Els ocells. Les aus casolanes. Els mamífers. Animals diversos. Els instruments de música. Les campanes. Altres. Bibliografia.

014
Els monarques catalans a la tradició. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. V. Barcelona, 1933. 100 pag. Il.lustrat.
Tradicions referents als monarques catalans. Bibliografia.

015
Origen i sentit d’alguns proverbis. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. III.. Barcelona, 1933. 98 pag. Il.lustrat.

016
Paraules i modismes. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. VII. Barcelona, 1933. 102 pag. Il.lustrat.
Recull d’expressions del llenguatge popular.

017
Popularitats dels números. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. IX. Barcelona, 1933. 97 pag. Il.lustrat.
Tradicions populars referents als números.

018
Titelles i ombres xineses. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. III. Barcelona 1933. 97 pag. Il.lustrat.
Índex: Proleg. Els titelles. Llur antiguitat. A Catalunya. L’espectacle. Les representacions. El mot titella. Tradició. L’espectacle vuitcentista. Els mims. Les ombres xineses: l’espectacle. A l’estranger. A Catalunya. Com a espectacle públic. Com a espectacle privat. Les obres. En la imatgeria popular. Bibliografia.
Traduida parcialment a l’angles, 1946 (Fitxa núm.081).

019
Tradicions patriotiques. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. II. Barcelona, 1933. 97 pag. Il.lustrat.
Recull de tradicions referents a episodis de la historia de Catalunya.

020
El tres  i el set números meravellosos. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. IV. Barcelona, 1933. 92 pag.. Il.lustrat.
Creences populars referents al tres i al set i llur presencia en la rondalla, la cançó, la llegenda i el proverbi.
Involucrat a Números meravellosos (fitxa núm. 140).

1934  021
Bruixes i bruixots. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XIII. Barcelona, 1934.101 pag. Il.lustrat.
Índex: La magia. El sacerdoci. La bruixeria: El do natural. La iniciació. El poder. Costums. Maneres d’alliberar-se’n. Notes.

022
El carnestoltes a Barcelona fins el segle XVIII. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. XI. Barcelona, 1934. 93 pag. Il.lustrat.
Recull de costums i tradicions relacionades amb el carnestoltes a Barcelona des del segle XIV fins al segle XVIII.

023
El Carnestoltes a Barcelona al segle XIX. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. XII. Barcelona, 1934. 99 pag. Il.lustrat.
Recull de costums i tradicions relacionades amb el carnestoltes a Barcelona al segle XIX.

024
Castells llegendaris de la Catalunya Nova. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XX Barcelona, 1934. 52 pag. Il.lustrat.
Llegendes i tradicions referents a una quarantena de castells.

025
Castells llegendaris de la Catalunya Vella. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XIX. Barcelona, 1934. 134 pag. Il.lustrat.
Llegendes i tradicions referents a un centenar de castells.

026
Gegants, nans i altres entremesos. (Costumari popular catala). La Neotípia. Barcelona, 1934. 224 pag. 87 lamines. Il.lustrat. Amb notació musical.
Índex: Introducció. Dels entremesos en general: Generalitats. La casa dels entremesos, El pintor dels entremesos. La música. La literatura. Els gegants. Origen. Simbolisme. Area geografica. Procés historic. Descripció per poblacions. Tracta de tots el gegants que existeixen en aquell moment a Catalunya. Nova edició facsímil, 1983. (Fitxa núm.143).

027
Del refranyer. La Neotípia. BTP. Serie A. Vol. XIV. Barcelona, 1934. Il.lustrat.
Se sol trobar relligat a continuació d’Els xiquets de Valls, (Fitxa núm. 034).

028
Diccionari d’endevinalles. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XVIII. Barcelona, 1934. 117 pag. Il.lustrat.
Recull de més de quatre-centes endevinalles.

029
Enigmes populars. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XVII. Barcelona, 1934. 101 pag. Il.lustrat.
Índex: Enigmística. Concepte. Antiguitat. Procés historic. Essencia. Transmissió. Comunitat. Valor lingüística. Valor poetica. Elements de formació. L’endevinalla i el proverbi. Classificació. Vitalitat. Caracter de l’endevinalla catalana. Enigmes: Múltiples, De parentiu. Aritmetics. Enganyalls. Endevinalles. Preguntes. Semblances. Rondalles enigmístiques. L’endevinalla. El mal fill. L’endevineta llagosta. La filla del carboner. El príncep mut. Notes. Fonts d’origen.

030
Les esposalles. Costums i creences. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XXII. Barcelona, 1934. 157 pag. Il.lustrat.
Índex: El festeig. El contracte. Les noces. Costums diversos. Refranyer.

031
Guia llegendaria de Barcelona. El Raval. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XVI. Barcelona, 1934. 66 pag. Il.lustrat.

032
Guia llegendaria de Barcelona. La Ribera. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XV. Barcelona, 1934. 132 pag.. Il.lustrat.

033
El naixement. Costums i creences. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XXI. Barcelona,  1934. 110 pag.. Il.lustrat.
Índex: Introducció. La fecundació. L’embaras. El part. El  bateig. La maternitat. Creences diverses. Costums. Medicina infantil. Refranyer. Notes.

034
Els xiquets de Valls. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XIV. Barcelona, 1934. 101 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Índex: Proleg. Els xiquets de Valls. L’ésser dels castells. Balls relacionats amb els castells. Sentit dels castells. Dels diferents noms donats als castellers. La indumentaria. La música. Conclusió. Apendix. Bibliografia.

1935 035
Arts i oficis. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XV. Barcelona, 1935. 101 pag.. Il.lustrat. Costums i tradicions referents a una cinquantena d’oficis tradicionals.

036
Calendari amb refranys per tots els dies. La Neotípia. Barcelona, 1935.
És un calendari ofert per “La Neotípia” als seus client i amics.

037
Les campanes. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXXV. Barcelona, 1935. 38 pag. Il.lustrat.
Índex: Proleg. Tradicions. Costums. Els tocs. Onomatopeies i mimologismes. Refranys.

038
Cançons populars amoroses i cavalleresques. F. Camps Calmet. Tarrega, 1935. 272 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Recull de cançons amb una introducció i notació musical.

039
Divinitat de la llar. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXXII. Barcelona, 1935. 61 pag. Il.lustrat.
Índex: La constitució. Les divinitats. El culte. El temple. Altres. Notes.

040
Divinitat del pa. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXXVI. Barcelona, 1935 56 pag. Il.lustrat.
Índex: La divinitat. El culte. Altres. Refranyer. Notes.

041
Excursió llegendaria pel pla de Barcelona. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXXIII. Barcelona, 1935. 46 pag. Il.lustrat.
Recull de tradicions i llegendes referents a indrets de Barcelona i les seves rodalies.

042
Geografia popular. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXVIII. Barcelona, 1935. 102 pag. Il.lustrat. Dites i cançons de diferents punts geografics de Catalunya.

043
Heraldica i toponímia, orígens populars de Catalunya. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXIX. Barcelona, 1935. 124 pag. Il.lustrat.
Origen popular dels toponims i mots heraldics de Catalunya.

044
Justícia popular. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXXIV. Barcelona, 1935. 62 pag. Il.lustrat.
Índex: Proleg. Justícia popular. La llei. L’honor. La justícia. El costum. La propietat. Els interessos. El credit. La conducta. Consells. La força del diner. El tort. El mal usar. El mal obrar. La correcció. Les diferencies. Els jutges i els advocats.

045
Magia de la paraula. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXXVII. Barcelona, 1935. 37 pag. Il.lustrat.
Índex: La paraula. El nom propi. L’escriptura. La Saliva. El nus.

046
El mal donat. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol XXXI. Barcelona, 1935. 85 pag. Il.lustrat.
Índex: Proleg. Introducció. Maleficis. Encortaments. Ullprendre. Encantaments. Encisos. Amulets. Averanys. Notes.

047
Montserrat. Tradicions i llegendes. La llumenera. Barcelona, 1935. 168 pag. Il.lustrat. (Xilografies a ma d’ E.C. Ricart).
Índex: Proleg. La mare de Déu. La imatge. Els miracles. La devoció. La muntanya. Els cims i les roques. Les ermites. Les coses que hi ha passat. Els estadants fantastics. Refranyer comentat. Notes.

048
La mort. Costums i creences. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XXIII. Barcelona, 1935. 78 pag. Il.lustrat.
Índex: El transit. L’enterrament. Els funerals. Festa dels morts. Refranyer. Creences. Notes.

049
Oracioner i refranyer medics. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXVII. Barcelona, 1935. 102 pag. Il.lustrat.
Oracions i refranys de medicina popular.

050
Refranyer barceloní. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXVI. Barcelona, 1935. 101 pag. Il.lustrat.
Refranys referents a Barcelona.

051
Refranys i dites. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXX. Barcelona, 1935. 102 pag.
Recull.

052
Refranys personals. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XXIV. Barcelona, 1935. 102 pag. Il.lustrat.
Refranys referents a persones.
Existeix un altre recull amb el mateix títol pero de diferent contingut, 1980 (Fitxa núm. 133)

053
La restauració del Monestir de Poblet. (En col.laboració amb altres autors). Radio Associació de Catalunya. Barcelona, 1935.
Conté l’article “El príncep de Viana en la tradició” per J. Amades.

054
La tradició dels llums de ganxo. Vídua R. Fablé. Barcelona, 1935. 27 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Tirada a part d'”El foc i la llum a pages”. (Fitxa núm. 185). Bibliografia.

1936 055
Balls populars. (Amb prefaci de Joan Llongueres). F. Camps Calmet. (Publicat per “L’Esbart Catala de Dansaires”). Tarrega, 1936.71 pag. 15 lamines. Il.lustrat. Amb notació musical.
Recull de diferents balls tradicionals.

056
Cançons populars historiques i de costums. F. Camps Calmet. Tarrega, 1936. 180 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Recull de 30 cançons amb una introducció i notació musical.

057
Cançons populars humorístiques. F. Camps Calmet. Tarrega, 1936. 158 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Recull de 29 cançons amb una introducció i notació musical.

058
Costums i tradicions d’hostals i tavernes. Arnau. (Publicat pel “Club d’Esports de Muntanya”). Barcelona, 1936. 207 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Conté tradicions i llegendes referides a una vintena llarga d’hostals.

059
Cultura infantil. La Neotípia. BTP. Serie D. Vol. XLI. Barcelona, 1936. 101 pag. Il.lustrat.
Índex: Introducció. Costums: Les festes. Sentit del captiri. L’apat col.lectiu. La mort de l’esperit de l’hivern. Les fórmules electives. Parodia de casaments. El culte solar. Ritus de passatges. Ritus d’iniciació. Servilisme. Creences. El culte naturalista. El culte al foc. Practiques cinegetiques. Literatura: Arcaisme. Temes. Notes.

060
Diccionari de la dansa, dels entremesos i dels instruments de música sonadors. (En col.laboració amb el mestre Francesc Pujol). Elzeviriana. (Publicat per l’OCPC de la FCRC). Barcelona, 1936. 519 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Aquest llibre és el primer volum del material, actualment perdut en gran part, que va recollir per encarrec de l’OCPC i que havia de construir, tot plegat, una obra monumental sobre la música popular catalana.

061
Mitologia del mar. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XI. Barcelona, 1936. 37 pag. Il.lustrat.
Índex: La mar. Els peixos. Éssers fantastics. La navegació. Notes.

062
Notes bibliografiques de les obres de J. Amades fins a l’onzena festa del llibre catala. La Neotípia. Barcelona, 1936. 11 pag.
Relació de les obres escrites per J. Amades fins al 1936.

063
Notes d’indumentaria. La Neotípia. BTP. Serie B. Vol. XLII. Barcelona, 1936. 85 pag. Il.lustrat.
Índex: Vestits d’home. Vestits de dona. Generalitats. Refranyer. Notes.

064
Refranyer de les dones. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXXIX. Barcelona, 1936. 38 pag. Il.lustrat.
Refranys referents a dones.

065
La terra, tradicions i creences. La Neotípia. BTP. Serie C. Vol. XXXVIII. Barcelona, 1936. 100 pag. Il.lustrat.
Índex: La mare terra. Les muntanyes. Les roques. Els megalits. Les aigües. Notes.

1937 066
Apunts d’imatgeria. (Art popular). La Neotípia. Barcelona, 1937. 123 pag.. Il.lustrat.
Índex: Proleg. Orígens. L’ofici d’imatger. Fonts d’inspiració. Els romanços. Els goigs. Les estampes. Els jocs i els papers de rengle. Els ventalls. Cobertes i papers de guardes. Varia. Bibliografia.
Nova edició facsímil amb el títol Apunts d’imatgeria popular, 1983 (Fitxa núm. 142).

067
Auca dels costums de Barcelona. Calmell. Col.lecció “Narracions populars” núm. 1. Barcelona, 1937. 100 pag. Il.lustrat.
És un auca amb comentaris referents als costums lligats amb les diades populars barcelonines.

068
Col.lecció de partitures. (Publicades per l’Institut Escola de la Generalitat). Barcelona, 1937. Il.lustrat.
Col.lecció de partitures de balls populars catalans, publicada en forma de carpeta.

069
Literatura gracienca de canya i cordill. Torres. (Publicat pel Club Excursionista de Gracia). Barcelona, 1937. 41 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.

070
Les rajoles dels oficis. (Art popular). La Neotípia. Barcelona, 1937. 59 pag. Il.lustrat.
Índex: Generalitats. Evolució de les rajoles. Fonts d’inspiració i influencies. Tecnica rajolera. Bibliografia.
Nova edició facsímil, 1987 (Fitxa núm. 156).

1938 071
La casa. (Art popular). La Neotípia. Barcelona, 1938. 124 pag. Il.lustrat.
Índex: Proleg. Els estatges primitius. La casa. Supervivencies. Ritus de construcció. Religió de la casa. Tradicions i creences.
Nova edició facsímil, 1982 (Fitxa núm. 138).

072
El diner. Calmell, Barcelona, 1938. 60 pag. Il.lustrat.
Índex: Introducció. Origen. Diversitat. Forma. Oficialitat. Figura. Noms. Calcul. Creences. Llegendes. Literatura. Refranyer.
Nova edició facsímil, 1981 (Fitxa núm. 135)

073
Llibre dels temps que fa. La Neotípia. Col.lecció “El primer llibre de les set sivelles”. Barcelona, 1938. 62 pag. Refranys meteorologics.

074
El llibre segons el poble. (Arreplega molt gustosa i divertida de les velles i gracioses rondalles, llegendes, histories, romanços, tradicions, refranys, proverbis, aforismes, maximes, sentencies, agudeses, comparances, endevinalles, cançons, cobles, oracions, receptes, costums practics, creences i supersticions que la bona gent diu, creu, pensa i practica relacionat amb els llibres. Dictat i compost per Misser Joan Amades). La Neotípia. Barcelona, 1938. 120 pag. Molt il.lustrat.
Aquest llibre va ser impres amb tipus de lletra actualment desapareguts.
Nova edició facsímil, 1981 (Fitxa núm. 136)

075
El porró. (Art popular). La Neotípia. Barcelona, 1938. 32 pag.
Origen popular del porró. Catalanitat del porró.
Cançons. Amb notació musical.

076
El Rector de Vallfogona. Calmell. Col.lecció “Narracions populars” núm. 3. Barcelona, 1938. 74 pag. Il.lustrat.
Recull de dites sobre el rector de Vallfogona. Involucrat en part en el FC.

077
Refranys geografics. Comas. Barcelona, 1938. 45 pag.
Recull de refranys caustics referents a diverses poblacions.

078
Els rellotges de sol. (Art popular). La Neotípia. Barcelona, 1938. 31 pag. Il.lustrat
Índex: Proleg. Arqueologia. Generalitats. Llegendes. Literatura.
Es sol trobar relligat a continuació de La casa. (Art popular). (Fitxa núm. 071).
Nova edició facsímil, 1988 (Fitxa núm. 158)

079
La rondalla i el proverbi. Calmell. Col.lecció “Narracions populars” núm. 2. Barcelona, 1938. 70 pag. Il.lustrat.
És un estudi sobre la procedencia rondallística d’alguns proverbis. Conté 97 proverbis.

1939 080
Indumentaria tradicional. (Arte popular). La Neotípia. Barcelona, 1939. 103 pag. Il.lustrat.
Estudi sobre la indumentaria tradicional a les diverses contrades catalanes, del País Valencia i les Illes.
És la traducció, feta pel mateix autor, d’El vestit típic catala. (Fitxa núm. 352). Edició corregida i augmentada.

1944 081
Catalan Puppetry. Columbus. (Puppertes of America) Ohio. EUA, 1944. 20 pag.
La primera part “Handpuppets and chineses shadows”, és la traducció d’una part de titelles i ombres xineses. (Fitxa núm. 018), feta per H. W. Tozer.

1946 082
Els llibres de sants  ( Introducció del Marques de Mura). Subirana. Barcelona, 1946.
Felicitació nadalenca dedicada als socis de la “Asociación de Bibliófilos” de Barcelona. 24 pag. Il.lustrat.

083
El Pessebre. Sadag. (Les Belles Edicions). Barcelona, 1946. 375 pag. Molt il.lustrat. Il.luminat a ma. Amb notació musical.
Índex: Introducció. Generalitats. Arqueologia. Area geografica. El mot “pessebre”. El misteri. El drama sagrat del pessebre. El curs del calendari. Diverses meses de pessebre. Iconografia. Les figures. Les construccions. El paisatge. Costums. Pessebrisme. La música. La fira. Bibliografia.
Nova edició, 1959 (Fitxa núm. 122)

084
El Quijote del pueblo. (Capítol de l’obra: Historia grafica de Cervantes de Joan Givanel Mas i Gaziel). Plus-Ultra. Madrid, 1946. 573 pag. Il.lustrat.
En l’obra de Givanel i Gaziel no consta aquesta col.laboració. Sembla que l’autor ho va demanar així en publicar-se l’obra en castella.
Traducció d‘El Quixot dels analfabets 1942. (Fitxa núm. 364).

1947 085
Auca de les funcions de Barcelona. Hesperia. Col.lecció “Auques comentades” núm.2. Barcelona, 1947. 102 pag. Il.lustrat.
Auca amb comentaris referents a diades populars barcelonines.

086
Auca dels edificis notables de Barcelona. F. Camps Calmet. Col.lecció”Auques comentades “. Núm. 1. Tarrega, 1947. 106 pag. Il.lustrat.
Auca amb comentaris referents a edificis vuitcentistes barcelonins.

087
Auca dels jocs de la mainada. Hesperia. Col.lecció “Auques comentades” núm.3. Barcelona,1947. 105 pag. Il.lustrat.
Auca amb comentaris referents als jocs infantils.
Nova edició facsímil, 1984 (Fitxa núm. 147).

088
Imatgeria religiosa. (En col.laboració amb J. Colomines). Roviralta. Barcelona,1947.
205 pag. Il.lustrat, amb xilografies fetes a ma. Col.lecció de boixos populars de Catalunya. Vol. I de la col.lecció del fons de boixos de l’Arxiu de l’Institut Municipal d’Historia de Barcelona. No es va continuar.

089
Poblet, tradicions i llegendes. Ayma. Barcelona, 1947. 146 pag.. Il.lustrat.
Índex: Proleg. El monestir. La vida monacal. Les coses que hi ha passat. Els pobletans fora de llur monestir.

090
Refranyer nadalenc. Barcino. Barcelona, 1947. 18 pag. Il.lustrat.

091
Xilografies gironines. J. M. Gironella. Girona, 1947-1948. 2 vols. Vol. I: 336 pag. Vol II: 326 pag. Il.lustrat amb 880 xilografies. Relació de boixos de la impremta Carreras de Girona.
Índex: Vol I: Proleg. Introducció. La xilografia. Els teixits. Els naips. Les estampes. Les estampes catalanes més velles. Estampes estrangeres a casa nostra. L’ofici d’estamper. Vol. II: Els naips. El joc de l’oca. Les auques. Els goigs: Nostre Senyor, la Mare de Déu. Els sants i les santes. Sants de manlleuta. Varia. Decoració dels goigs. Les orles. Els corondells. Els ornaments laterals. Bibliografia dels goigs referits. Els romanços. Altres.

1948 092
Les cent millors cançons populars. (Proleg de L. M. Millet). Selecta. Biblioteca Selecta núm. 42. Barcelona, 1948. 318 pag. Il.lustrat. Amb notació musical. Antologia de cançons populars.

093
Les cent millors rondalles populars. Selecta. Biblioteca Selecta núm. 51 i 52. Barcelona, 1948. 2 vols. Vol I: 293 pag. Vol. II: 302 pag. Il.lustrat. Antologia de rondalles populars.

094
Imatgeria popular catalana. Els goigs. (En col.laboració amb J. Colomines). Orbis. Barcelona, 1948. 2 vols. Vol. I: 349 pag. Vol. II 228 pag. Il.lustrat.
Índex: Prefaci. Concepte. Antiguitat i cronologia dels goigs fins al s. XVI. Dels diversos noms donats als goigs. Literatura. La música dels goigs. Els goigs i la devoció popular. Els goigs i les caramelles.

1949 095
Les cent millors cançons de Nadal. Selecta. Biblioteca Selecta núm. 64. Barcelona, 1949. 260 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Antologia de cançons populars de Nadal.
Nova edició, 1986 (Fitxa núm. 155)

096
Costumari nadalenc. Barcino. Barcelona, 1949. 22 pag. Il.lustrat.

097
El Pirineu. Tradicions i llegendes. Llumenera. Barcelona, 1949. 167 pag.. Il.lustrat (xilografies d’E.C. Ricart, acolorides a ma).
Índex: Proleg. Formació dels Pirineus: Le roques i les coves. Els megalits i els poblats. Els monestirs. Els castells.

1950 098
Costumari catala. El curs de l’any per J. Amades. Salvat. Barcelona 1950-1956. 5 vols. Il.lustrats. Amb notació musical.
Vol. I: 957 pag.  Vol. II: 1.012 pag. Vol. III: 918 pag. Vol. IV: 1.090 pag.
Vol. V: 1.054 pag.
Índex:
Vol I: Proleg. Hivern.
Vol. II: Les carnestoltes. La quaresma. Setmana Santa. El cicle pasqual.
Vol. III: Corpus. Primavera.
Vol. IV: Estiu.
Vol. V: Tardor. Bibliografia. Índex. Nova edició facsímil, 1982-1984 (Fitxa núm. 139). Edició especial, 1984 (Fitxa núm. 148). Nova edició en fascicles, 1984 (Fitxa núm. 149)

099
Folklore de Catalunya. Selecta. Biblioteca Perenne núm. 13, 15, 24. Barcelona 1950-1969. 3 vols. Il.lustrats. Amb notació musical. Vol. I: 1705 pag. Vol. II: 1396 pag. Vol. III: 1424 pag.
Índex:
Vol. I: Rondallística. Proleg. Rondalles. Tradicions. Llegendes. Relació de contaires. Bibliografia. Índex.
Vol. II: Cançoner. Proleg. Cançoner. Refranyer. Enigmística. Relació de cantaires. Bibliografia. Índex.
Vol. III: Costums i creences. Nota editorial. Costums. Del bressol a la tomba. Gent de carrer. Oficis. Creences. Medicina popular. Mitologia popular. Iniciació al folklore.
El volum I, Rondallística ha estat reeditat posteriorment en dues parts: IA,Rondalles i IB Tradicions i llegendes, de les quals aquesta segona encara no ha aparegut.

100
Märchen. Wege der Märchen Forschung. (En col.laboració amb altres autors). Wissenchaflische. Bucheserschaft. Damstadt, 1950-1953.
És un recull de contes inedits de molts autors i recopiladors, en el qual J. Amades participa amb un parell de contes.

101
Tradicions de Gracia. Hesperia. Barcelona, 1950. 100 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Tirada a part de l’article “Usos i costums de Gracia” (1938) (Fitxa núm. 189)

1951  102
Refranyer catala comentat. Selecta. Biblioteca Selecta núm. 82. Barcelona, 1951. 254 pag.
Antologia de refranys amb comentaris referents als seus orígens.
Nova edició, 1985 (Fitxa núm. 154). Nova edició fragmentaria amb el títol deRefranyer catala, 1989 (Fitxa núm. 160).

1952  103
Els ex-vots. (Art popular). Orbis. Barcelona, 1952. 174 pag. Il.lustrat.
Índex: Els ex-vots en general. Sentit dels ex-vots. Concepte dels ex-vots. Arqueologia dels ex-vots. Dels diversos noms donats als ex-vots. Classificació. Presentalles. Els retaulons.

1953  104
Calendari de festes vuitcentistes. Sense peu d’impremta. Barcelona, 1953. 7 pag. Il.lustrat.

105
Calendari de les festes de Nadal. Tharrats. (Felicitació de Nadal de J. M. Morera i Grau). Barcelona, 1953. 24 pag. Il.lustrat.

106
Les cent millors llegendes populars. Selecta. Biblioteca Selecta núm. 139. Barcelona, 1953. 268 pag. Il.lustrat.
Antologia de llegendes populars.

107
Imatgeria popular religiosa a Reus. Torrell. Edicions “Rosa de Reus”, publicació núm. 4. Reus, 1953. 99 pag. Il.lustrat.
Índex: Prefaci. La imatgeria popular. Xilografies grans. Xilografies mitjanes. Gravats i llegendes: I a VII fototípies. VIII a XXXII en negre i color. Gravats dins el text. Bibliografia.

108
Leyendas de Roldán. CSIC (Publicat per la Diputació Provincial). Girona, 1953. 24 pag.

109
El vi grec de Sitges. (Amb il.lustracions acolorides d’ E. Ferré). Seix Barral. Barcelona, 1954. 23 pag. Il.lustrat.

1954  110
Les coves de Sitges. (Amb il.lustracions acolorides d’E. Ferré) Seix Barral, Barcelona, 1954. 23 pag. Il.lustrat.

111
De las sombras chinescas a la televisión. (Nadala de la Biblioteca del cinema de Delmiro de Caralt). Imp. en Escuelas Pías, 103. Barcelona, 1954. 2 pag. Il.lustrat.

112
Leyendas y tradiciones marineras de Catalunya. Sección de prensa de la DiputaciónProvincial. Barcelona, 1954. 75 pag. 12 lamines. Il.lustrat. (Premi S. Jorge 1954,periodisme. Conté a més diversos articles de J. Tarín, segon premi S. Jorge de periodisme, 1954).
Índex: Mercaderes de viento. Refranes marineros comentados. La navegación prodigiosa. Personajes proverbiales marineros. Tradiciones marineras catalanas.

1955  113
La barretina. “Biblioteca de cultura tradicional”. Barcelona, 1955. 78 pag. Il.lustrat.
Índex: Introducció. Antiguitat. El nom. L’area geografica. Generalitats. Refranyer.
Nova edició facsímil, 1982 (Fitxa núm. 137).

114
Els cent millors romanços catalans. Selecta. Biblioteca Selecta núm. 193. Barcelona, 1955. 247 pag. Il.lustrat.
Antologia de romanços populars catalans.

115
Notes bibliografiques de les obres de J. Amades 1918-1954. Barcelona, 1955. 15 pag.

1957  116
Contes catalans traduits per Soledat Estonnach et Michel Lequenne. (Dibuixos de J. Bartolí) Comentaris de W: Anderson i J. Amades. Erasme. Contes de cinc continents no 3. París, 1957. 287 pag. Il.lustrat.

117
Literatura carnestolesca valenciana. Biblioteca de contemporanis, 20. Castelló de la Plana, 1957. 26 pag.

1958  118
Guia de les festes tradicionals de Catalunya. Itinerari per tot l’any. Aedos, Barcelona, 1958, Il.lustrat amb fotografies.
Recull de les principals festes populars catalanes a la manera d’un guia turística.

119
Guia del goloso. (En col.laboració amb altres autors). Pauta. Barcelona, 1958.

1959  120
Goigs d’imatges de la Mare de Déu trobades en la noble ciutat de Barcelona. Torrell de Reus. Barcelona, 1959.
Col.lecció de 72 goigs no relligats.

121
Llegendes i tradicions de Montserrat. Selecta. Biblioteca Selecta núm. 268. Barcelona, 1959. 225 pag. Il.lustrat. Amb boixos d’E. C. Ricart.
Índex: Proleg. La muntanya. La Mare de Déu. Els miracles. La devoció. Les coses que hi han passat. Els estadants fantastics. Refranyer.

122
El Pessebre. Aedos. Barcelona, 1959. Nova edició d’El  Pessebre (1946) (Fitxa núm. 083), amb el mateix contingut.

1965  123
La nina. Gisbert. Barcelona, 1965. 88 pag. Il.lustrat.
Orígens. Comentaris sobre el tema.

1966  124
Danzas de moros y cristianos. Soler (Publicat per “Instituto de Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana”, “Institución Alfonso el Magnánimo”, “Diputación de Valencia” y “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia”). Valencia, 1966. 122 pag.

1968  125
Märchen der Europäischen Völker. Aschendorf Münster. Westfalia, 1968.
És un recull de contes de diversos autors i recopiladors. J. Amades hi participa amb un parell de contes.

1971  126
El paper de guardes. Grafica catalana. Barcelona, 1971. 28 pag.
Notes sobre el tema. Mostres de papers antics i moderns.

1974  127
Els estudiants. Pulcra. Barcelona, 1974. 85 pag. Il.lustrat.
Índex: Costums i tradicions. Cançons.

128
Les millors rondalles catalanes. Selecta. Biblioteca Selecta núm. 483. Barcelona, 1974. 280 pag.
Antologia de rondalles populars. Nova edició, reduida, de Les cent millors rondallespopulars (1948) (Fitxa núm. 093).
Nova edició amb el títol de Les millors rondalles populars catalanes, 1979 (Fitxa núm. 132).

1978  129
Les millors llegendes populars. Selecta. CTPC núm. 1. Barcelona, 1978. 287 pag. Il.lustrat.
Nova edició, reduida de  Les cent millors llegendes populars (1953) (Fitxa núm. 106).

130
L’escudella. La pipa. Selecta. CTPC núm. 2. Barcelona, 1978. 221 pag. Il.lustrat.
Índex: L’escudella: el cuinat. El recapte. El nom. Costums i creences. -La pipa: Soliloqui. Interrupció. L’entrevista. Comentari.

1979  131
Llibre dels somnis. Geografia fabulosa (Mitologia). Selecta. CTPC núm.4. Barcelona, 1979. 223 pag. Il.lustrat.
Primera part: Creences populars referents als somnis. Segona part: Terres de llegenda.

132
Les millors rondalles populars catalanes. Selecta. CTPC. Núm. 3. Barcelona, 1979.
Nova edició de Les millors rondalles catalanes (1974) (Fitxa núm. 128).

1980  133
Refranys personals. Selecta. CTPC núm. 5. Barcelona, 1980. 277 pag.
Índex: Refranys personals. Refranyer isopic.

1981  134
Auca de les faules d’Isop. Auca de les besties. Selecta CTPC núm. 6, Barcelona, 1981. 202 pag.
Conté auques comentades referents a faules.. Havia de formar part, juntament amb l’Auca dels carnestoltes. Auca de la processó de Setmana Santa (Fitxa núm. 146) del recull (Auca dels arts i oficis, dels baladrers de Barcelona, de les carnestoltes, de la processó de Corpus, de la processó de Setmana Santa, de les besties, dels ocells, dels peixos, del sol, de la lluna i de les faules d’Isop i auqueta extravagant. (Fitxa núm. 377).

135
El diner. Banca Mas Sarda. Alba. Barcelona, 1981. 59 pag.
Nova edició facsímil del llibre del mateix títol (1938) (Fitxa núm. 072).

136
El llibre segons el poble. Diafora. Barcelona, 1981. 124 pag.
Nova edició facsímil del llibre del mateix títol. (1955) /Fitxa núm. 074).

1982  137
La barretina. Diafora. Barcelona, 1982. 78 pag. Il.lustrat.
Nova edició facsímil del llibre del mateix títol (1955) (Fitxa núm. 113)

138
La casa. (Art Popular).Arxiu de Tradicions Populars núm. 47. José J. Olaneta, Editor. Barcelona, 1982. 123 pag.
Presentació a carrec de Llorenç Prats.
Nova edició facsímil del llibre del mateix títol (1938) (Fitxa núm. 071).

139
Costumari catala. El curs de l’any. Salvat, edicions 62. Barcelona 1982-1984. 5 vols.
Nova edició facsímil de l’obra del mateix títol (1950) (Fitxa núm. 098).
L’editorial Salvat n’ha fet dues noves edicions en fascicles (Fitxa núm. 148)

140
Números meravellosos. Selecta. CTPC. Núm.7. Barcelona, 1982. 295 pag.
Índex: els números. Generalitats.
Involucra El tres i el set números meravellosos (Fitxa núm. 020)

141
Quan jo anava a estudi. Barcino. Biblioteca Folklorica núm. 18. BARCELONA, 1982. 128 PAG. Il.lustrat.
Índex: Records d’estudi. Coses de noi. Costums perduts. La ciutat. Innovacions.

1983  142
Apunts d’imatgeria popular. (Art popular). Arxiu de Tradicions populars núm. 44. José J. Olaneta, Editor. Barcelona, 1983. 123 pag. Il.lustrat.
Presentació a carrec d’Isidre Valles i Rovira.
Nova edició facsímil d’Apunts d’Imatgeria (1937) (Fitxa núm. 066).

143
Gegants, nans i altres entremesos. (Costumari popular catala). Arxiu de Tradicions Populars núm. 45. José J. Olaneta, Editor. Barcelona, 1983. 227 pag. Il.lustrat. Proleg a carrec de Bienve Moya.
Nova edició facsímil del llibre del mateix títol (1934) (Fitxa núm. 026).

144
Naips o cartes de jugar. Selecta. CTPC. Núm. 9. Barcelona, 1983. 170 pag.
Índex: el joc de cartes. Analogia. Simbolisme. La producció. Els naips. Els jocs. Costums. Trapellaires. Bruixeria. Creences. Refranyer.

145
Refranys musicals. Comparances. Selecta. CTPC. Núm. 8. Barcelona, 1983. 157 pag.
Índex: Refranyer musical. Comparances.

1984  146
Auca dels carnestoltes. Auca de la processó de Setmana Santa. Selecta. CTPC núm. 10. Barcelona, 1984. 171 pag.
Conté auques comentades relacionades amb els carnestoltes i Setmana Santa.
Havia de formar part, juntament amb Auca de les faules d’Isop. Auca de les besties(Fitxa núm. 134) del recull Auca dels arts i oficis, dels baladrers de Barcelona, de les carnestoltes, de la processó de Corpus, de la processó de Setmana Santa, de les besties, dels ocells, dels peixos, del sol i de la lluna, de les faules d’Isop i auqueta extravagant (Fitxa núm.377).

147
Auca dels jocs de la mainada. Altafulla, “El Pedrís” núm. 14. Barcelona, 1984. 105 pag.
Els jocs de la mainada i el seu costumari.
Nova edició facsímil del llibre del mateix títol (1947) (Fitxa núm.087).

148
Costumari catala. Salvat. Edició especial per a la Caixa de Pensions. Barcelona, 1984.
Nova edició facsímil de l’obra del mateix títol (1950-1956) (Fitxa núm. 098).

149
Costumari catala. Salvat. Barcelona, 1984.
5 Vols.
Edició en fascicles de l’obra del mateix títol (1950-1956) (Fitxa núm. 098).

150
Histories i llegendes de Barcelona. Passejada pels carrers de la ciutat vella. 2 Vols. Edicions 62. Barcelona, 1984. Vol. I: 976 pag. Vol. II: 1094 pag.
Nota sobre l’edició a carrec de Jaume Fabre i Josep M. Huertas.
Fotografies. Gravats. Goigs de l’epoca.
Índex:
Vol. I: La Rambla. Secció primera. Secció segona. Secció tercera. Notes.
Vol. II: Secció quarta. Secció cinquena. Secció sisena. Secció setena. Notes. Índex de noms.

1985  151
Festes de cap d’any i Reis. Salvat ed. Barcelona,1985. 188 pag.
Índex: Desembre. Dia 24. Nadal.
Edició especial per a la Caixa de Sabadell.
Constitueix un fragment del CC (Fitxa núm. 098).

152
Festes de Nadal i de Sant Esteve. Salvat ed. Barcelona, 1985. 198 pag. Gravats i  notació musical.
Edició especial per a la Caixa de Sabadell.
Índex: Dia 24. Nadal. Dia 26 de Desembre.
Fragment del Vol. I del CC (Fitxa núm. 098).

153
Noves rondalles populars. Selecta. CTPC núm. 11. Barcelona, 1985. 338 pag.
Índex: Rondalles salomoniques. Rondalles reials. Rondalles bíbliques. Beneiteries. Demoníaques. Varia.

154
Refranyer catala comentat. Selecta, “Club de Butxaca” núm. 20. Barcelona, 1985. 248 pag.
Nova edició del llibre del mateix títol (1951) (Fitxa núm. 102).

1986  155
Les cent millors cançons de Nadal. Selecta. CTPC núm. 12. Barcelona, 1986. 205 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.
Nova edició del llibre del mateix títol (1949) (Fitxa núm. 095).

1987  156
Les rajoles dels oficis (Art Popular).
Arxiu de Tradicions Populars, núm. 45. Barcelona, 1987. 57 pag. Il.lustrat.
Nova edició facsímil del llibre del mateix títol (1937). (Fitxa núm. 070).

1988  157
L’origine des bétes. (Petite cosmogoniie catalane). Garae-Hesiode. Carcassona, 1988. 364 pag. Il.lustrat.
Traducció i presentació de Marlene Albert-Llorca.
Llegendes explicatives de l’origen de les besties.
Fragment del capítol “Tradicions explicatives” del volum I del Folklore de Catalunya(1950) (Fitxa núm. 099).

158
Els rellotges de sol. (Art Popular).
Arxiu de Tradicions Populars, núm. 46. José J. Olaneta, editor. Barcelona, 1988. 31 pag.
Nova edició facsímil del llibre del mateix títol (1938) (Fitxa núm. 078).

1989  159
Imatges de la Mare de Déu trobades a Catalunya. Selecta. CTPC Vol. Extra. Barcelona,1989. 427 pag. Il.lustrat.
Presentació a carrec de Mn. Pere Ribot.
Tradicions i llegendes de les imatges de la Mare de Déu trobades a Catalunya.

160
Refranyer catala.
Cercle de Lectors. Barcelona 1989. 117 pag.
Nova edició fragmentaria del Refranyer catala comentat (1951) (Fitxa núm. 102). Sense data de publicació.

161
Danas mágicas medicinales. Sense peu d’impremta ni més dades. Il.lustrat.
Publicat a Portugal.

162
La sardana en Barcelona en los s. XVII y XVIII. Sense peu d’impremta ni més dades.