37. ORIGEN I SENTIT D’ALGUNS PROVERBIS

BTP37Autor: Joan Amades. Introducció de Fina Rifà

Col·lecció: Biblioteca de Tradicions Populars

Número: N. 37

ISBN: 978-84-96294-47-9

 

 

Joan Amades en Origen i sentit d’alguns proverbis s’endinsa en la recerca de les fonts catalanes que donen temes per a la formació de frases i dites de carácter proverbial com ara: la literatura popular, el costum i l’anècdota.