Premi Joan Amades

PREMI JOAN AMADES DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

L’Associació Cultural Joan Amades, a la seva Assemblea General de l’any 2010, va decidir modificar el format, continguts i orientació del Premi Joan Amades que s’atorgava des de l’any 2001. D’aquesta manera neix el nou el Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional que, en aquesta segona etapa, té com a objectiu reconèixer el mèrit i la tasca que en el món de l’activisme en favor de la cultura popular i tradicional catalana desenvolupen, de manera constant, esforçada i desinteressada, persones i/o organitzacions.

Bases:

El Premi està destinat a prestigiar, reconèixer i fer públiques les trajectòries de persones i organitzacions que han destacat en l’estudi, la promoció i la dinamització de la cultura popular i tradicional catalana.

El Premi que tindrà una periodicitat anual, és de caràcter honorífic i, per tant, sense dotació econòmica. Tanmateix, es lliurarà al premiat un guardó commemoratiu així com el corresponent document acreditatiu, signat pel President de l’A.C. Joan Amades.

La selecció de candidats i l’elecció del premiat serà responsabilitat de la Junta Directiva de l’A.C. Joan Amades, en reunió convocada a aquest efecte i quina decisió quedarà recollida a la corresponent Acta.

En cada edició es concedirà un únic guardó. No obstant això, es podrà atorgar de forma excepcional un Premi Extraordinari, quan així ho consideri la Junta Directiva de l’A.C. Joan Amades.

El Premi serà lliurat en un acte públic expressament convocat i que se celebrarà en dates properes a la diada de Sant Antoni, el 17 de gener.

L’A.C. Joan Amades té la facultat de publicitar el resultat del premi als mitjans que consideri oportuns.