Sense data de publicació

262

“Les contes devinette dans la Catalogne”.

263
“L’Hereu Riera”. Revista Girona, núm. 5-6. 7 pag.
Conté una descripció del ball i de la cançó referents a l’Heru Riera.

264
“La sardane au pessebre”. Tramontane, Perpinya. 15 pag. Il.lustrat. Amb notació musical.

265
“Zoologia fabulosa portuguesa en la literatura de cordel catalana”. Boletín de biblioteca pública municipal de Metosinhos. Leixôes. Metosinhos. 22 pag.
Literatura de canya i cordill.

426
Grafologia revue. Intermita esperanto gaseto por volgarivo de la grafologia. Amades. Barcelona, 12 pags.

427
Els insectes. Inedit.