Sense data de redacció

394

La construcció a torna jornals. Article destinat al Vol. d’homenatge a J. Puig i Cadafalch.

395
Ents mitologics. Recull de diversos escrits sobre éssers de la mitologia. Prevista la publicació.

396
Les estampes. Publicat amb el títol de “Las estampas”. (Fitxa núm. 242).

397
Etnografia musical del Valles. Il.lustrat. Amb notació musical. Premi San Jorge (Monografies) de la Diputació de Barcelona.. 1956.

398
Historia llegendaria de la conquesta de l’Emporda i de Girona per Carlemany. Premiat a Perelada.

399
Legendario catalán en la América fabulosa.

400
Les llegendes del cel.

401
Més tradicions de la Seu de Barcelona.

402
Notas sobre la elaboración del pan en Cataluna.

403
Procedencia magica de l’home. Inacabat. Creences populars entorn a la procedencia mítica de l’home.

404
Recull de cançons referents a instruments musicals. Involucrat, en part, en el FC, II.

405
Recull de notes sobre el tema del llibre.

406
Recull de rondalles. Recull de rondalles  etiologiques, bíbliques, humanes, del rector de Vallfogona, de beneiteries i altres.

407
El teatre de titelles a Catalunya. Comunicació presentada a un Congrés de titelles a Belgica.

408
Teatre valencia de plaça. Havia de formar part d’una obra sobre teatre popular.

409
Temas americanos en la literatura de cana y cordel. Publicat, en part, a la Revista del Centro de Lectura de Reus.

410
Zapatomancia. Traducció al castella de “Art endevinatori dels sabatots”. (Fitxa núm. 355).